top of page
kotwica_FILMOWANIE
Sprzedaż video na zamówienie/Sale of Video on Request. EXT.

Najprostsza forma zamówienia zdjęć filmowych. Cena dotyczy jednego, dobrze wykonanego ujęcia wideo, którego czas trwania nie  przekracza 1 minuty. Powyżej 100 ujęć negocjujemy ceny.

W celu zakupu proszę wybrać DODAJ DO LISTY i odpowiednie opcje. Obecnie spośród szybkich przelewów dostępna jest jedynie manualna płatność przez PAYPAL ME, gdzie samemu trzeba dokonać płatności i dodatakowo wysłać wiadomość dotyczącą płatności z informacją o kwocie przelewu i dokonanym wyborze zakupu. Po odnotowaniu przelewu nastąpi właściwa reakcja od firmy Filminet. Cena podstawowa za wykonanie pracy w zakresie godzin dziennych, bez opcji dodatkowych i bez kosztów dojazdu oraz wyżywienia. Sprzedaż zdjęć filmowych w postaci pliku MOV, MP4 lub AVCHD na Zasadzie Royality-Free, co oznacza, ża ujęcie stockowe zakupione na tej licencji może być wykorzystywane wielokrotnie przez kupującego, bez płacenia tantiem, lecz z zastosowaniem niekomercyjnym. Filmy kupione na obszar Polski, na Licencji Standardowej nie są sprzedawane na wyłączność. Cena 1000 zł/szt. Cena za plik video (ujęcie) z Licencją Rozszerzoną (Extended) wynosi 2500 zł/szt. i pozwala na niewyłączne użycie max. 10 kopii, w celach komercyjnych. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

---

The simplest form of ordering film shots. The price applies to one well-made video shot, the duration of which does not exceed 1 minute. Prices are negotiable over 100 shots.

In order to purchase, please choose ADD TO LIST and appropriate options. Currently, among the quick transfers, only manual payment is available via PAYPAL ME, where you must make a payment yourself and additionally send a payment message with information about the amount of the transfer and the purchase choice you have made. After recording the transfer, the appropriate reaction will take place from Filminet. Basic price for work in the field of daytime hours, no additional options and no travel and food costs. The sale of film images in the form of a MOV, MP4 or AVCHD file on the Royality-Free Principle, which means that a stock photograph purchased under this license can be used repeatedly by the buyer, without paying royalties, but with non-commercial use. Films purchased for the territory of Poland, on the Standard License, are not exclusively sold. Price 1000 PLN / unit The price for a video file (shot) with an Extended License is 2500 PLN / unit. and allows non-exclusive use of max. 10 copies, for commercial purposes. The prices given are netto prices without tax VAT 23%. You pay this tax in your country.

Sprzedaż video na zamówienie/Sale of Video on Request. EXT.

SKU: 405
1 000,00 złCena
    • Licencja Standardowa (ang. Royalty-Free (RF) License) - obraz stockowy zakupiony na tej licencji może być wykorzystywany wielokrotnie, bez płacenia tantiem. Filmy kupione na Licencji Standardowej nie są sprzedawane na wyłączność, co oznacza, że mogą być sprzedawane przez autora wielokrotnie, a odbiorcami może być nieskończona ilość klientów. Użycie przez klienta - niekomercyjne.
    • Szczegóły patrz w zakładce STANDARD LICENSE AGREEMENT.
    • Licencja Rozszerzona (ang. Extended / Enhanced (EL) License) - pozwala uzyskać prawo rozszerzenia zakresu wykorzystania danej pracy. Wykorzystanie to może obejmować wykonanie większej liczby kopii, wykorzystanie w celu odsprzedaży (grafiki, pocztówki, kalendarze, koszulki, kartki okolicznościowe, kubki, itp.) lub zezwalać na inne metody dystrybucji i wykorzystania. Użycie komercyjne.
    • Szczegóły patrz w zakładce EXTENDED LICENSE AGREEMENT.
bottom of page