top of page
kotwica_FILMOWANIE
Usługa/Service. Montaż video-zdalnie/Video Editing-Remotely

Od 1000 PLN. Cena montażu filmu lub videoclipu z materiałów zamawiającego, o długości filmu do 1 minuty. Materiały przesyłamy drogą elektroniczną (przykładowo przez www.wetransfer.com), bądź osobiście. Konieczny będzie też skrypt i omówienie pracy. Możliwy odbiór osobisty materiałów z kamery bez opłaty w obrębie miasta Wrocław. Poza miastem Wrocław cena za dojazd to 1PLN za kilometr. Zleceniodawca ma prawo do zmian merytorycznych w programie, niemniej każda zmiana podlega dodatkowej opłacie według umówienia się. Ewentualne błędy techniczne poprawiane są na zasadzie gwarancji. Cena za montaż zaawansowany, z efektami i koloryzacją podlega dodatkowej negocjacji. Podane ceny są netto. Wystawiam faktury VAT 23%.

---

From 1000 PLN. This is the price of film or videoclip assembly from the ordering materials, with a film length up to 1 minute. Materials are sending electronically (for example via www.wetransfer.com etc.) or personally delivering. You will also need to deliver a script and a work description. Possible collection of personal camera materials at no charge within the city of Wrocław. Outside of Wrocław, the price for the ride is 1 PLN per kilometer. The client has the right to substantive changes in the program, however, each change is subject to an additional fee as per the agreement. Any technical errors are corrected on the basis of a guarantee. The price for advanced assembly, with effects and coloring is additionally negotiated. The prices given are netto. Invoice is tax FREE. You pay this tax in your country.

Usługa/Service. Montaż video-zdalnie/Video Editing-Remotely

SKU: 107
1 000,00 złCena
 • Montaż obrazu to czynności na etapie postprodukcji związane z budowaniem narracji filmowej. Materiał filmowy zarejestrowany kamerą, pliki muzyczne, dźwiękowe efekty i pliki graficzne połączone zostaną w przemyślany sposób by dać zrozumiały i emocjonalny odbiór.

  ---

  Video Editing are activities at the post-production stage related to building film narratives. Film material recorded with a camera, music files, sound effects and graphic files will be combined in a thoughtful way to give a comprehensible and emotional reception

  • Wystawiane są faktury VAT 23% dla krajowych kontrahentów
  • Możliwość wystawienia faktury VAT 0% dla zagranicznych kontrahentów
  • Godziny otwarcia 10 - 19
  • Weekendy i święta nieczynne

  ---

  • 23% VAT invoices are issued for domestic contractors

  • The possibility of issuing a 0% VAT invoice for foreign contractors

  • Opening hours 10 - 19

  • Weekends and holidays are closed

bottom of page