top of page
kotwica_FILMOWANIE
Usługa/Service. Kolor korekcja/Color Grading

Już od 10000 PLN za skolorowanie filmu. Wystarczy umówić się i ustalić warunki realizacji.

Gwarancja współpracy z utalentowanym, doświadczonym i cierpliwym kolorystą filmowym. W umowie zleceniodawca ma prawo do jednorazowej poprawki w programie.

Ceny netto. Wystawiam faktury VAT 23%.

---

From PLN 10000 for one right colored film. Just call and set the conditions for making the movie. Guaranteed cooperation with a talented, experienced and patient video colourist. In the contract, the principal has the right to the once amendment in the program.

The prices given are netto. Invoice is tax FREE.  You pay this tax in your country.

Usługa/Service. Kolor korekcja/Color Grading

SKU: 101
10 000,00 złCena
 • Koloryzacja to wszystkie czynności związane z wypracowaniem i wykreowaniem spójnego kolorystycznie i na możliwie najwyższym, technicznym i artystycznym poziomie dzieła filmowego. Zmontowany wcześniej materiał filmowy i dostarczony na stanowisko koloryzacji zostanie poddany obróbce korekcji koloru i gradingu, a na końcu prac kolorystycznych zostanie wyrenderowany plik wynikowy video (+audio) w wybranym formacie i kodeku.

  ---

  Coloring is all activities related to the development and creation of a coherent color and at the highest possible, technical and artistic level of a film work. The previously assembled film material and delivered to the coloring stand will be subjected to color correction and grading, and at the end of the color work the resulting video file will be rendered (+ audio) in the chosen format and codec.

  • Wystawiane są faktury VAT 23% dla krajowych kontrahentów
  • Możliwość wystawienia faktury VAT 0% dla zagranicznych kontrahentów
  • Godziny otwarcia 10 - 19
  • Weekendy i święta nieczynne

  ---

  • Half-payment in the amount of the order

  • 23% VAT invoices are issued for domestic contractors

  • The possibility of issuing a 0% VAT invoice for foreign contractors

  • Opening hours 10 - 19

  • Weekends and holidays are closed

bottom of page