top of page
kotwica_FILMOWANIE
Sprzedaż video Stock filmów gotowych. Kliknij na link - SPRZEDAŻ VIDEO.

W celu zakupu proszę wybrać UJECIE naciskając OBEJRZYJ i następnie wybrać DODAJ DO LISTY . W karcie zakupu wpisz numer wybranego ujęcia i swój mail, na który otrzymasz link do pobrania ujęcia w wysokiej rozdzielczośći. Sprzedaż zdjęć filmowych w postaci pliku MOV, MP4 lub AVCHD na Zasadzie Royality-Free, co oznacza, ża ujęcie stockowe zakupione na tej licencji może być wykorzystywane wielokrotnie przez kupującego, bez płacenia tantiem, lecz z zastosowaniem niekomercyjnym. Filmy kupione na obszar Polski i poza Polskę, na Licencji Standardowej nie są sprzedawane na wyłączność. Cena 30 zł/szt. Cena za plik video z Licencją Rozszerzoną (Extended) wynosi 60 zł/szt. i pozwala na niewyłączne użycie max. 10 kopii, w celach komercyjnych. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

---

In order to purchase, please choose VIDEO SALE and then select ADD TO LIST. In the purchase card, enter the number of the selected shot and your e-mail address, to which you will receive a link to download the shot in high resolution. The sale of film images in the form of a MOV, MP4 or AVCHD file on the Royality-Free Principle, which means that a stock photograph purchased under this license can be used repeatedly by the buyer, without paying royalties, but with non-commercial use. Movies purchased for the territory of Poland and outside of Poland, under the Standard License, are not exclusively sold. Price 30 PLN / pcs. The price for a video file with an Extended License is 60 PLN / pcs. and allows non-exclusive use of max. 10 copies, for commercial purposes. The prices given are net prices and include 23% VAT. You pay this tax in your country.

Sprzedaż video Stock filmów gotowych. Kliknij na link - SPRZEDAŻ VIDEO.

SKU: 402
30,00 złCena
    • Licencja Standardowa (ang. Royalty-Free (RF) License) - obraz stockowy zakupiony na tej licencji może być wykorzystywany wielokrotnie, bez płacenia tantiem. Filmy kupione na Licencji Standardowej nie są sprzedawane na wyłączność, co oznacza, że mogą być sprzedawane przez autora wielokrotnie, a odbiorcami może być nieskończona ilość klientów. Użycie przez klienta - niekomercyjne.
    • Szczegóły patrz w zakładce STANDARD LICENSE AGREEMENT.
    • Licencja Rozszerzona (ang. Extended / Enhanced (EL) License) - pozwala uzyskać prawo rozszerzenia zakresu wykorzystania danej pracy. Wykorzystanie to może obejmować wykonanie większej liczby kopii, wykorzystanie w celu odsprzedaży (grafiki, pocztówki, kalendarze, koszulki, kartki okolicznościowe, kubki, itp.) lub zezwalać na inne metody dystrybucji i wykorzystania. Użycie komercyjne.
    • Szczegóły patrz w zakładce EXTENDEDLICENSE AGREEMENT.
bottom of page