Sprzedaż Timelapse na zamówienie/Timelapse Sale on Request. STD.

Cena podstawowa za 3 godziny filmowania ujęcia timelapse ( w zakresie godzin dziennych, bez opcji dodatkowych i bez kosztów dojazdu oraz wyżywienia).

Sprzedaż zdjęć filmowych w postaci pliku MOV, MP4 lub AVCHD na Zasadzie Royality-Free, co oznacza, ża ujęcie stockowe zakupione na tej licencji może być wykorzystywane wielokrotnie przez kupującego, bez płacenia tantiem, lecz z zastosowaniem niekomercyjnym. Filmy kupione na obszar Polski,na Licencji Standardowej nie są sprzedawane na wyłączność. Cena 1500 zł/szt. Cena za plik video z Licencją Rozszerzoną (Extended) wynosi 2500 zł/szt. i pozwala na niewyłączne użycie max. 10 kopii, w celach komercyjnych. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

---

The basic price for 3 hours of filming the timelapse shot (in terms of daytime hours, no additional options and no travel and food costs). The sale of film images in the form of a MOV, MP4 or AVCHD file on the Royality-Free Principle, which means that a stock photograph purchased under this license can be used repeatedly by the buyer, without paying royalties, but with non-commercial use. Films purchased for the territory of Poland, on the Standard License, are not exclusively sold. Price 1500 PLN / item The price for a video file with an Extended License is 2500 PLN / unit. and allows non-exclusive use of max. 10 copies, for commercial purposes. The prices given are net prices and include 23% VAT. You pay this tax in your country.

Sprzedaż Timelapse na zamówienie/Timelapse Sale on Request. STD.

SKU: 406
1 500,00 złCena
    • Licencja Standardowa (ang. Royalty-Free (RF) License) - obraz stockowy zakupiony na tej licencji może być wykorzystywany wielokrotnie, bez płacenia tantiem. Filmy kupione na Licencji Standardowej nie są sprzedawane na wyłączność, co oznacza, że mogą być sprzedawane przez autora wielokrotnie, a odbiorcami może być nieskończona ilość klientów. Użycie przez klienta - niekomercyjne.
    • Szczegóły patrz w zakładce STANDARD LICENSE AGREEMENT.
    • Licencja Rozszerzona (ang. Extended / Enhanced (EL) License) - pozwala uzyskać prawo rozszerzenia zakresu wykorzystania danej pracy. Wykorzystanie to może obejmować wykonanie większej liczby kopii, wykorzystanie w celu odsprzedaży (grafiki, pocztówki, kalendarze, koszulki, kartki okolicznościowe, kubki, itp.) lub zezwalać na inne metody dystrybucji i wykorzystania. Użycie komercyjne.
    • Szczegóły patrz w zakładce EXTENDED LICENSE AGREEMENT.