top of page

Firma ROBERT PIECHNIK FILMINET została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 1998-02-01  pod numerem NIP 8991221277 i REGON 931138404. Siedziba firmy zlokalizowana jest pod adresem:

uL. Radosna16, 55-040, Tyniec Mały, (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie), a właścicielem firmy jest ROBERT PIECHNIK.

Główna działalność firmy Filminet to "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych" (59.11.Z).

Dane kontaktowe:

Tyniec Mały

ul. Radosna 16

55-040 Kobierzyce

bottom of page