Od 660 PLN za 8 godzin pracy studia postprodukcji z przerwą na lunch. Kreatywny grafik, dostęp do Internetu, obsługa techniczna, gorące i zimne napoje w cenie. Jakość techniczna i artystyczna jest zagwarantowana. Zapewnione jest wygodne pomieszczenie z dobrym odsłuchem stereo i kinową projekcją na ekranie z certyfikatem THX o wielkości 100 cali.
Ewentualne błędy techniczne poprawiane są na zasadzie gwarancji.
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

---

From PLN 660 for 8 hours of post-production studio work with a break for lunch. Creative graphics, Internet access, technical service, hot and cold drinks included. Technical and artistic quality is guaranteed. There is a comfortable room with a good stereo listening and cinema screen projection on a 100-inch-THX-certified screen. Any technical errors are corrected on the basis of a guarantee. The prices given are netto prices without tax VAT 23%. You pay this tax in your country.

Usługa/Service. Kompozycja video/Video Compositing

SKU: 102
660,00 złCena
 • Kompozycja wideo to czynności związane z wypracowaniem i wykreowaniem efektownego dzieła i na możliwie najwyższym, technicznym i artystycznym poziomie. Niektóre z prac kompozycyjnych to kluczowanie, łączenie z efektami graficznymi, łączenie z filmowymi efektami specjalnymi, retusz video, zniekształcanie obrazu lub poprawianie jego jakości na możliwym technicznie poziomie. Zmontowany wcześniej materiał filmowy i dostarczony na stanowisko kompozycji zostanie poddany obróbce na stanowisku Adobe After Effects lub Fusion firmy Blackmagic, a na końcu prac kolompozycyjnych zostanie wyrenderowany plik wynikowy video (+audio) w wybranym formacie i kodeku.

  ---

  Video composition is activities related to the development and creation of a spectacular work and at the highest possible, technical and artistic level. Some of the composition works are key, combining with graphic effects, combining with film special effects, retouching video, distorting the image or improving its quality at a technically possible level. The previously assembled film material and delivered to the composition post will be processed at the Adobe After Effects stand or Blackmagick Fusion, and at the end of the compositional work a video file (+ audio) will be rendered in the selected format and codec.

  • Zaliczkowanie w wysokości połowy wartości zlecenia
  • Wystawiane są faktury VAT 23% dla krajowych kontrahentów
  • Możliwość wystawienia faktury VAT 0% dla zagranicznych kontrahentów
  • Godziny otwarcia 10 - 19
  • Weekendy i święta nieczynne

  ---

  • Half-payment in the amount of the order

  • 23% VAT invoices are issued for domestic contractors

  • The possibility of issuing a 0% VAT invoice for foreign contractors

  • Opening hours 10 - 19

  • Weekends and holidays are closed

Design and development by Filminet

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now