top of page
kotwica_FILMOWANIE
Usługa/Service. Kompozycja video/Video Compositing

Od 1000 PLN za gotową, jedną scenę w filmie. Wymiana nieba, wybuchy, dodawanie postaci, obiektów.
Podane ceny są cenami netto. Wystawiam faktury VAT 23%.

---

From 1000 PLN for one finished movie scene. Exchange of the sky, explosions, adding characters, objects. The prices given are netto. Invoice is tax FREE. You pay tax in your country.

Usługa/Service. Kompozycja video/Video Compositing

SKU: 102
1 000,00 złCena
 • Kompozycja wideo to czynności związane z wypracowaniem i wykreowaniem efektownego dzieła i na możliwie najwyższym, technicznym i artystycznym poziomie. Niektóre z prac kompozycyjnych to kluczowanie, łączenie z efektami graficznymi, łączenie z filmowymi efektami specjalnymi, retusz video, zniekształcanie obrazu lub poprawianie jego jakości na możliwym technicznie poziomie. Zmontowany wcześniej materiał filmowy i dostarczony na stanowisko kompozycji zostanie poddany obróbce na stanowisku Adobe After Effects lub Fusion firmy Blackmagic, a na końcu prac kolompozycyjnych zostanie wyrenderowany plik wynikowy video (+audio) w wybranym formacie i kodeku.

  ---

  Video composition is activities related to the development and creation of a spectacular work and at the highest possible, technical and artistic level. Some of the composition works are key, combining with graphic effects, combining with film special effects, retouching video, distorting the image or improving its quality at a technically possible level. The previously assembled film material and delivered to the composition post will be processed at the Adobe After Effects stand or Blackmagick Fusion, and at the end of the compositional work a video file (+ audio) will be rendered in the selected format and codec.

  • Zaliczkowanie w wysokości połowy wartości zlecenia
  • Wystawiane są faktury VAT 23% dla krajowych kontrahentów
  • Możliwość wystawienia faktury VAT 0% dla zagranicznych kontrahentów
  • Godziny otwarcia 10 - 19
  • Weekendy i święta nieczynne

  ---

  • Half-payment in the amount of the order

  • 23% VAT invoices are issued for domestic contractors

  • The possibility of issuing a 0% VAT invoice for foreign contractors

  • Opening hours 10 - 19

  • Weekends and holidays are closed

bottom of page